به کوریه چشم همه ی پسرا

 

احوالات جمیع رفقا؟؟

انی بادی اَوت دِر؟؟

و ما رفتیم و...

عاقا داشتم میچرخیدم تو نت یادم اومدم 2 3 سال پیش با بکسمون یه وب اینا داشتیم..

و بخدا شرمندم اصا اومدم خوندم وبو :))

توهین و اینایی به هر دختر و پسری شد من اینجا عذر میخام ا طرف جمیع نویسندگان و مخاطبان...

این وب کلا واس فان بود...و اینا...

ام همین دیه..خاسم ببینم هنوز هستن بچه های قدیم یا نه؟

نظرتون چیه یه جور دیگه وب و بازگردانی کنیم؟

+: دم ِ کنکوری مصلا :))

قربان همگی 

+ تاريخ چهارشنبه یکم خرداد 1392ساعت 13:53 نويسنده شادی(رئیس جون) |